Sükösd Bethlen Várkastély

A Székelyföld szélén, a Persányi hegységet átvágó Olt jobb partján, Alsórákos központjában emelkedik az erődszerű várkastély.

A híres építész-polihisztor Kós Károly szerint, félreérthetetlenül és speciálisan Erdély pszichéjének a szülöttje, építtetője a délnyugati bástyán száz évvel ezelőtt már alig olvasható karcolat szerint Sükösd György, a község földesura, Bethlen Gábor fejedelem mezei hadainak a parancsnoka volt. Tehát a XVII. század elején, 1624-ben a már meglévő udvarházra, Sükösd György erdélyi reneszánsz stílusú várkastélyt emeltet. A kastélyt, Sükösd György a hagyomány szerint az addig ott állott kolostor helyébe, annak köveiből építette. Az eredeti felirat ez volt: „Soli Deo Gloria extrui feat ex fundamento Georgios Sükösd A.D.1624.9 Maj.”

Dr. Imreh Barna református lelkipásztor, amikor a 60-as évek végén írja a falu monográfiáját megjegyzi: „az évszám és a felirat egyes betűi délutáni napsütésben ma is látszanak (szerk. megj. –ma már kevésbé).

A vár reneszánsz stílusban készült, szabálytalan négyzet alakban, a sarkokon erős, kerek, alacsony kúpalakban fedett bástyákkal. Ez a kastélytípus jellemző az akkori egész Magyarországra, ilyenszerű várak még vannak a környékünkön: Fogarason, Radnóton, Küküllőváron, Marosvécsen stb.

A négyszögű alaprajzú vár pár évtized múlva Budai Péter Erdély neves diplomatájának a tulajdona, aki megemelteti a várfalakat, a bástyákat, már vársánc, felvonóhíd, fegyverraktár, strázsaház is van.

1694-től Bethlen Sámuel, Bethlen János kancellár fia, Árva Bethlen Kata édesapja örökli keresztapjától a várat, s a vár, meg az uradalom 1863-ig a kígyós Bethlenek tulajdona. Ekkor Bethlen Mihálytól az erdélyi Hitelbank vásárolja meg, majd a tulajdonjogát gróf Teleki Sámuel Afrika kutató-utazó szerzi meg.

1903-ban Teleki Sámueltől az alsórákosi Közbirtokosság vásárolja meg. Lassan a vár állapota romlásnak indul. Az első világháború alatt a magyar állam tervbe vette a vár restaurációját. 1917-ben a renoválásához szükséges minden anyag ott hevert már a vár udvarán és negyven katona, meg húsz mesterember végezte a felújítási munkálatokat 1918 őszéig. Az 1918-as őszi történések megállították a munkát, és gyakorlatilag véget vetettek a nagyszabású terv végrehajtásának.

Az 1989-es rendszerváltást követő időszakban próbálkoznak egy részleges restaurálási kísérlettel, de a folyamat leáll, és a következő évtizedekben a várkastély jövője bizonytalan.

2019-ben az alsórákosi Közbirtokosság nehéz jogi procedúrákon keresztül tisztázza, illetve újra megszerzi a vár tulajdonjogát, majd ugyanebben az évben átadja annak adminisztrációját az Alsórákosért Egyesületnek.

Tény és való, hogy ez a nagyszerű épület sürgős felújításra vár. Ma már a négy bástyából csak három áll, hiányzik a keleti oldal épületegyüttese, a kastély legszebb, legértékesebb része, a lovagterem, avagy a palota. A hölgyek lakosztályában a faragott gyámkövek még megvannak és nagyon gyors beavatkozásra várnak. A vártorony elfogadható állapotban van, a konyhabástya és a fegyverraktárnak használt északnyugati bástya állapota kielégítő, de ugyanakkor szakemberek egyöntetű véleménye alapján gyors beavatkozásra van szükség, hogy Erdély eme gyönyörű történelmi várkastélya még hosszú ideig megcsodálható legyen.

Az Alsórákosért Egyesület a lehetőségek szerint ezt a felújítási, megőrzési munkát hivatott elvégezni. Reméljük, hogy Isten kegyelméből mindez sikerülni fog és nem válik az enyészet, illetve az idő martalékává az alsórákosi Sükösd-Bethlen várkastély.

Olvass többet TÖRTÉNELEM

"A goal without a plan is just a wish!"

TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁGOK

Lásd a részleteket

HELYI RENDEZVÉNYEK

Lásd a részleteket

FOTÓ ALBUM

Lásd a részleteket

Watch Our Story

Email : visitracos@gmail.com
Web: www.castelulsukosdbethlen.ro

Informatii suplimentare:
0756-711.801

CIM : Utca Bethlen 1, ALSÓRÁKOS